top of page

Oberta la convocatòria de subvencions municipals fins el 13 de març de 2024


Del 14 de febrer al 13 de març de 2024 (ambdós inclosos) és obert el període per sol·licitar subvencions municipals.


Amb un import total de 11.800€, s'han establert, com l'any passat, fins a 7 programes de subvenció destinats a persones físiques i jurídiques (entitats, associacions, centres escolars,...).


PROGRAMA 1. Activitats culturals, festives o d’interès social:


Foment de la cultura, el patrimoni cultural, les festes i tradicions, i les activitats de caràcter social que es facin al municipi de Molló.


PROGRAMA 2. Foment de l’esport:


Foment dels esports, la pràctica esportiva i el foment dels hàbits saludables a partir de l’esport que es facin al municipi de Molló


PROGRAMA 3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris:


Ajuts per promocionar els estudis postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyament universitari) a fi de formar les persones joves del municipi que com a ciutadans del futur han de poder fer avançar la societat a partir del coneixement. Es donen tres ajudes:


  • Millor expedient acadèmic de Batxillerat, curs 22/23: Per l’estudiant de 1r o 2n de Batxillerat, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

  • Millor expedient acadèmic de Formació Professional, curs 22/23: Per l’estudiant d’algun dels cursos de formació professional, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

  • Millor expedient acadèmic d’Ensenyament Universitari, curs 22/23: Per l’estudiant d’algun dels cursos d’universitat (grau o màster), ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

PROGRAMA 4. Ajudes pel servei de llar d’infants (curs 2022-2023):


Ajudes a mares i pares, o tutors legals, d’alumnes empadronats al municipi i que estiguin matriculats a una llar d’infants dels municipis de la comarca del Ripollès. Els ajuts es poden demanar per la despesa efectuada el curs 2022-2023.


PROGRAMA 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi


Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi. Aquest ajuts estan destinats a associacions de pares i mares d’alumnes o centres d’ensenyament on hi hagi escolars empadronats del municipi de Molló.


PROGRAMA 6. Foment dels esports infantils i juvenils (any 2023)


Ajuts individuals per a infants i joves (de 0 a 30 anys) del municipi empadronats a l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria i que practiquin regularment un esport en alguna entitat (són subvencionables les despeses de l'any anterior al de la convocatòria, és a dir, any 2023).


PROGRAMA 7. Projectes educatius o socials


Projectes especials de caràcter educatiu o social que tinguin impacte al municipi de Molló o sobre la seva ciutadania (ja sigui de forma directa o indirecta) i que no es desenvolupin necessàriament al municipi.


Tota la informació i documentació la podeu trobar a https://www.mollo.cat/subvencions

169 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page